Toiminnanohjaaja

Niina Lukinmaa

Toimii esimiehenä, vastaa työkokeiluun tulevista, toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa, ylläpitää ja kehittää yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä vastaa yhdistystoiminnasta yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Toiminnanohjaaja tekee seurantaa ja vastaa arvioinnin toteutumisesta sekä hankkii materiaalin sosiaalisen tilinpidon tueksi. Opiskelijavastaava

044 278 6679

niina.lukinmaa(a)raahenpsyyke.fi


Järjestösihteeri

Sirkka Kerttula

Vastaa käytännön taloudenhoidosta, tiedotuksesta ja kotisivuista, ohjaa TY-toimintaan osallistujia jäsenetuvan toiminnan ylläpitämisessä, toimii hallituksen sihteerinä, vastaa toteutuneen toiminnan seurannasta sekä toteuttaa perehdytyksestä opiskelijoille, työtoiminnan osallistujille sekä vapaaehtoisille. Järjestösihteeri vastaa ryhmien käytännön asioista sekä puuro aamiaisesta. Jäsen asiat ja retkille ilmoittautumiset järjestösihteerin kautta

044 323 7342

sirkka.kerttula(a)raahenpsyyke.fi


Vapaaehtoiskoordinaattori

Merja Mustonen

Vastaa vapaaehtoistoiminnasta:
-ryhmätoiminnasta; ryhmävetäjien koulutuksista, tukemisesta ja ryhmien sisällöllisestä kehittämisestä
-vapaaehtoistoiminnasta; vapaaehtoisten koulutuksesta ja tukemisesta.
-tukihenkilötoiminnasta; koulutusten järjestämisestä, tukisuhteiden luomisesta, tukihenkilöiden jatkuvasta työnohjauksesta ja tuesta.
-retkien, koulutusten ja kurssien järjestämisestä jäsenistölle
-kokemusasiantuntijoiden koulutuksista tuesta ja organisoinnista.

044 299 4076

merja.mustonen(a)raahenpsyyke.fi


Ohjaaja

Marjo Huotari

Vastaa kuntien toiminnoista; Siikajoen, Pyhäjoen ja Vihannin ryhmätoiminnasta. Lisäksi:
-retkien, koulutusten ja kurssien järjestämisestä jäsenistölle
-kokemusasiantuntijoiden koulutuksista, tuesta ja organisoinnista

044 077 9960

marjo.huotari(a)raahenpsyyke.fi