RAAHEN PSYYKE RY

Raahen Psyyke ry on vuonna 1986 perustettu Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen alueella toimiva mielenterveysyhdistys. Yhdistys tarjoaa kaikille avointa kansalaistoimintaa vapaaehtoisen mielenterveystyön parissa. Vuoden 2022 yhdistys aloittaa noin 360 jäsenen voimin. Jäsenistö koostuu mielenterveyskuntoutujista, heidän omaisistaan ja läheisistään, alan ammattilaisista sekä muista asiasta kiinnostuneista. 

Yhdistyksen tavoitteena on auttaa ja tukea mielenterveyskuntoutujia sekä heidän läheisiään. Yhdistys pyrkii auttamaan psykiatrisessa avohoidossa olevia ja sairaalahoidosta palaavia yhteiskuntaan sijoittumisessa sekä edistämään yleistä mielenterveystyötä olemalla aktiivisessa vuorovaikutuksessa jäsenistöön, julkiseen sektoriin sekä nk. suureen yleisöön.  Tavoitteena ovat myös mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy, tiedottaminen ja vaikuttamistoiminta. 

Jäsenistön valitsema 12 henkinen hallitus ja puheenjohtaja vastaavat yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja päättää yhdistyksen toimintalinjoista, toimii työntekijöiden esimiehenä sekä suunnittelee ja valvoo yhdistyksen toimintaa. Hallitus seuraa talouden toteutumaa välitilinpäätöksin.

Päärahoittajana toimii STEA. STEAn lisäksi toimintaa rahoittaa Pohde. STEAn ja Pohteen turvin yhdistys ylläpitää matalankynnyksen kohtaamispaikka Tupaa sekä järjestää vertaisuuteen perustuvaa toimintaa koko Raahen seudun alueella. Omarahoitusta yhdistys hankkii mm. jäsenmaksuilla ja omavastuilla.